Digitalna štampa

Digitalna štampa se primenjuje najčešće za manje i srednje tiraže. Karaktetiše je brzina i kvalitet izrade štampanog materijala. Ovom vrstom procesa olakšano je štampanje jer pripremljen materijal direktno ide u mašinu za digitalnu štampu iz računarskog programa i odmah izbacuje otiske.

Digitalnom štampom se najčešče štampaju vizit karte, plakati, cenovnici, jelovnici, kalendari, pozivnice, prospekti manjih tiraža i sl.