Grafički dizajn i priprema za štampu

Grafički dizajn predstavlja način vizuelnog izražavanja u cilju kreiranja korporativnog identiteta kompanije, organizacije, proizvoda ili pojedinca radi primene u reklamiranju ili komunikaciji sa ciljnom grupom uz pomoć vizuelnih rešenja.
Kreiranje vizuelnog identiteta obuhvata dizajn znaka/logotipa i reklamne poruke ili slogana kojim će se kompanija, organizacija ili proizod izdvojiti i postati prepoznatljivi na tržištu.
Rešenje se kasnije primenjuje i apilicira na poslovnoj dokumentaciji (vizitkarte, memorandumi, koverte, fascikle, blokovi…), artiklima za poslovnu komunikaciju (katalozi, brošure, posteri, flajeri…)  i oglašavanje reklamnih poruka preko promotivnih proizvoda (olovaka, reklamnih majica, kačketa, rokovnika, kalendara, privezaka, reklamnih šolja i drugog reklamnog materijala).
Priprema za štampu je sledeća faza kojom se grafički elementi uklapaju u celinu i prilagođavaju praktičnoj primeni na različitim materijalima koji će se koristiti prilikom štampe, izrade štampanog materijala ili brendiranja gotovih promo proizvoda