Memorandumi

Memorandumi su jedan od osnova poslovne dokumentacije. Personalizovani i kvalitetni poslovni dokumenti i materijal govore mnogo o Vašoj poslovnosti i posvećenosti detaljima. Na taj način klijenti i saradnici će prepoznati Vaš odnos prema poslovanju i okruženju.

Za memorandume je bitno da ostave dobar utisak i privuku pažnju.

Kompletna poslovna prepiska, kao i ponude kada su prezentovane na memorandumu podižu imidž Vaše kompanije.

Digitalna štampa se koristi kada se štampaju manji tiraži i kada su kraći rokovi izrade. Najčešće se radi po principu da se spremi jedno idejno rešenje za memorandum i kasnije doštampava nova količina na ofset štampi. Za ovu vrstu proizvoda je bitno da se uradi odgovarajuće rešenje koje odgovara profilu Vaše kompanije jer je u ovom slučaju bitna doslednost, bez čestih izmena i redizajna zbog prepoznavanja identiteta komapnije.