Ofset štampa

Ofset štampa je jedna od najzastupljenijih vrsta štampe u štamparskom svetu. Namenjena je štampanju većih serija. Karakteriše je kvalitet i postojanost štampe, kao i isplativost.

Ova vrsta štampe se preporučuje za veće tiraže kada se štampaju brošure, katalozi, plakati, flajeri, memorandumi, fascikle, reklamne kese, blokovi.