Sertifikati i diplome

Sertifikati i diplome se uglavnom štampaju u A4 formatu. Mogu se štampati digitalnom štampom u koloru uz dodatne mogućnosti personalizacije. Kod ovog proizvoda presudan je kvalitet i atraktivan izgled, kako bi ostavio dobar prvi utisak i ponosno istakao uspeh ili zalaganje u određenoj oblasti onoga ko sertifikat prima.

Uz dodatak otiska suvim žigom ili folijatiskom sertifikati i diplome dobijaju na ekskluzivitetu.

Takoše se mogu štampati i na specijalnim papirima koji će im dati poseban efekat.

Kod ove vrste proizvoda, pošto se dobijaju posebnim zalaganjem ili zaslugom, učešćem u određenom projektu, bitno je voditi računa o detaljima i izraditi posebno atraktivne i reprezentativne primerke.

Polaznici će sertifikate često prikazivati prilikom zapošljavanja, konkurisanja na određene nove projekte, hvaliti se svom okruženju, mnogi će se odlučiti da svoje sertifikate i diplome urame i okače na zid svoje kancelarije, radne sobe, ordinacije i sl. Zbog toga se prilikom njigovog dizajna i štampe obraća posebna pažnja na detalje i kvalitet izrade.

Ukoliko su Vam za određeni događaj potrebni sertifikati ili diplome možete nam dostaviti svoju pripremu za štampu ili kompletnu izradu od ideje do štampe prepustiti našem kreativnom timu.