usluge

Digitalna štampa

Digitalna štampa se primenjuje najčešće za manje i srednje tiraže. Karaktetiše je brzina i kvalitet izrade štampanog materijala. Ovom vrstom procesa olakšano je štampanje jer…

Opširnije »

Ofset štampa

Ofset štampa je jedna od najzastupljenijih vrsta štampe u štamparskom svetu. Namenjena je štampanju većih serija. Karakteriše je kvalitet i postojanost štampe, kao i isplativost.…

Opširnije »

Laminacija

Laminacija je oblik tvrde plastifikacije i uglavnom je najemnjena zaštiti štampanog materijala. U pitanju je proces nanošenja prozirne folije na štampane otiske kako bi se…

Opširnije »

Plastifikacija

Plastifikacijom štampanog materijala dobija se poseban vizuelni efekat i sama štampa izgleda kvalitetnije, ali se prvenstveno time štampani materijal štiti od oštećenja. Zavisno od samog…

Opširnije »

Sečenje

Doradni proces sečenja štampanog materijala može biti potezno ili na grafičkom nožu. Potezno se seku mateijali u manjem tiražu ili velikog formata. Na nožu se…

Opširnije »

Povez spiralom i žicom

Spiralni povez je postupak bušenja rupa, sečenja spiralne žice i stezanja prethodno pripremljenog štampanog materijala. Uglavnom se primenjuje na štampamnom materijalu kao što su blokovi,…

Opširnije »

Bigovanje

Bigovanje je proces dorade kada se na štampanom materijalu vrši utiskivanje linija za savijanje. Bigovanje služi za tačno savijanje, odnosno prevoj materijala na mestu biga…

Opširnije »

Grafički dizajn i priprema za štampu

Grafički dizajn predstavlja način vizuelnog izražavanja u cilju kreiranja korporativnog identiteta kompanije, organizacije, proizvoda ili pojedinca radi primene u reklamiranju ili komunikaciji sa ciljnom grupom…

Opširnije »